Agnieszka Latocha


Agnieszka Latocha
Tytuł naukowy:
dr
Stanowisko:
adiunkt
Pokój:
312
Telefon:
 71-375-2933
E-mail:
agnieszka.latocha (at) uwr.edu.pl

Specjalizacja naukowa:
Antropogeomorfologia - długoterminowe zmiany środowiska i rozwój krajobrazu, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu człowieka na procesy rzeźbotwórcze i formy terenu; geomorfologia dynamiczna - systemy stokowo-dolinne gór średnich; geomorfologia peryglacjalna; ochrona przyrody; krajobrazy kulturowe świata.
Regiony zainteresowań naukowych:
Sudety, Dolny Śląsk, Wyspy Brytyjskie, góry średnie strefy umiarkowanej, Arktyka.
Projekty/publikacje:
[PDF]
Konsultacje:
[PDF]