Agnieszka Latocha
Agnieszka LatochaTytuł naukowy:       dr
Stanowisko:           adiunkt
Pokój:                   312
Telefon:                 71-375-2933
E-mail                    agnieszka.latocha (at) uwr.edu.pl
Strona www:          http://www.geom.uni.wroc.pl/latocha/
Specjalizacja naukowa:
Antropogeomorfologia - długoterminowe zmiany środowiska i rozwój krajobrazu, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu człowieka na procesy rzeźbotwórcze i formy terenu; geomorfologia dynamiczna - systemy stokowo-dolinne gór średnich; geomorfologia peryglacjalna; ochrona przyrody; krajobrazy kulturowe świata.

Regiony zainteresowań naukowych:
Sudety, Dolny Śląsk, Wyspy Brytyjskie, góry średnie strefy umiarkowanej, Arktyka.

Projekty/publikacje: [PDF] | Konsultacje: [PDF]