Aktualności

Co nowego...

Witam na moich stronach

"Celem życia jest Twórczość, jej szczytem - tworzenie siebie"

"Ponad wszystko - trzeba utrzymać żywą ciekawość świata i ludzi"

Zapraszam do zapoznania się z moją działalnością
- naukową, dydaktyczną, podróżniczą, pisarską, fotograficzną i innąsmiley
Agnieszka Latocha
Moja nowa książka:  
   
http://www.whittlespublishing.com/My_Arctic_Summer