Skład osobowy Zakładu Geomorfologii

Współpracownicy*
(*) - emerytowani pracownicy i  doktoranci - absolwenci Zakładu Geomorfologii
Konsultacje (Pdf)

Informacje dotyczące zmian terminów konsultacji (nieobecności, wyjazdy itp.) dostępne są w systemie USOS.

Skontaktuj się mailowo z konkretną osobą jeśli nie masz dostępu do USOS UWr.

USOSweb Uniwersytetu Wrocławskiego - USOS UWr
Zmiana adresów email:
Adresy służbowe pracowników UWr od 30.04.2015 mają składnię: imie.nazwisko@uwr.edu.pl (bez polskich znaków)

[Aktualizacja: 2017-04-04]