Skład osobowy Zakładu Geomorfologii

Konsultacje:
Wykaz godzin konsultacji (pdf)
Informacje dotyczące zmian terminów konsultacji (nieobecności, wyjazdy itp.) dostępne są w systemie USOS UWr
Skontaktuj się mailowo z konkretną osobą jeśli nie masz dostępu do USOS UWr lub Niną Wabnik, która prowadzi Sekretariat Zakładu

Zmiana adresów email:
Adresy służbowe pracowników UWr od 30.04.2015 mają składnię: imie.nazwisko@uwr.edu.pl (bez polskich znaków)

[Aktualizacja: 2021-02-xx]