/zgeom_osob/LPawlowski.jpg
Łukasz PawłowskiTytuł naukowy:        mgr
Stanowisko:            -
Pokój:                    -
Telefon:                  -
E-mail:                   lukasz.pawlowski (at) uwr.edu.pl
Strona www:          -
Specjalizacja naukowa:
Temat pracy doktorskiej: Znaczenie równi pływowych, jezior proglacjalnych i stożków aluwialnych w rozwoju arktycznej kaskady osadowej

Regiony zainteresowań naukowych:
Spistbergen

Projekty/publikacje: [PDF] | Konsultacje: [PDF]