Bibliografia dr Andrzeja Martiniego

Opracował A. Traczyk

na podstawie
"50-lecie Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Wrocławskiego"
Studia Geograficzne, LXIV (1995 r.)

1967
1. Preliminary experimental studies on frost weathering of certain types of rocks from the West Sudetes, Biul. Prygl., 16, s. 147-194.

1969
2. Sudetic tors formed under periglacial conditions, Biul. Perygl., 19, s. 351-369.

1973
3. Experimental investigations of frost weathering on granites, Studia Geographica,33, s. 61-66, Brno.

1974
4. Badanie pokryw stokowych w rejonie Hornsundu (SW Spitsbergen), [w:] I Sympozjum Spitsbergeńskie, Polskie Wyprawy Polarne 1970 i 1971, Uniwersytet Wrocławski, s. 22-25.

1975
5. Slope cover deposits of selected mountains areas in Hornsund region, SW Spitsbergen, Acta Univ. Wratisl. 251, Spitsb. Exp. I., s. 147-185.
6. The weathering of beach pebbles in Hornsund, Acta Univ. Wratisl. 251, Spitsb. Exp. I., s.187-193.

1979
7. Peryglacjalny charakter wierchowiny Masywu Śnieżnika Kłodzkiego, Problemy Zagospodarwoania Ziem Górskich, 20, s. 203-217.
8. Wietrzenie mrozowe skał Sudetów, Tatr i Spitsbergenu w świetle badań laboratoryjnych, Dokumentacja Geogr., 6, s. 21-23.

1984
9. [z J. Chachajem i J. Kidą], Niektóre problemy sedymentacji kemowej w zachodniej części Sudetów Środkowych, Acta Univ. Wratisl. 655, Prace Inst. Geogr., Ser. A., Geogr. Fiz, 3, s. 3-16.
10. Contemporary periglacial weathering processes of the mountain massifs in the Hornsund area (SW Spitsbergen), Acta Univ. Wratisl. 966, Results of Invest. of Polish Sci. Spitsb. Exp. VI, s. 45-73.

[] Do poprzedniej strony