Bibliografia dr Andrzeja Martiniego

Opracował A. Traczyk

na podstawie
"50-lecie Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Wrocławskiego"
Studia Geograficzne, LXIV (1995 r.)

1967
Preliminary experimental studies on frost weathering of certain types of rocks from the West Sudetes, Biul. Perygl., 16, s. 147-194.
1969
Sudetic tors formed under periglacial conditions, Biul. Perygl., 19, s. 351-369.
1973
Experimental investigations of frost weathering on granites, Symposium of the INQUA Commission on Genesis and Lithology of Quaternary Deposits, Studia Geographica,33, s. 61-66, Brno.
1974
Badanie pokryw stokowych w rejonie Hornsundu (SW Spitsbergen), [w:] I Sympozjum Spitsbergeńskie, Polskie Wyprawy Polarne 1970 i 1971, Uniwersytet Wrocławski, s. 22-25.
1975
Slope cover deposits of selected mountains areas in Hornsund region, SW Spitsbergen, Acta Univ. Wratisl. 251, Spitsb. Exp. I., s. 147-185.
The weathering of beach pebbles in Hornsund, Acta Univ. Wratisl. 251, Spitsb. Exp. I., s.187-193.
1979
Peryglacjalny charakter wierzchowiny Masywu Śnieżnika Kłodzkiego, Problemy Zagospodarwoania Ziem Górskich, 20, s. 203-217.
Wietrzenie mrozowe skał Sudetów, Tatr i Spitsbergenu w świetle badań laboratoryjnych, Dokumentacja Geogr., 6, s. 21-23.
1984
[z J. Chachajem i J. Kidą], Niektóre problemy sedymentacji kemowej w zachodniej części Sudetów Środkowych, Acta Univ. Wratisl. 655, Prace Inst. Geogr., Ser. A., Geogr. Fiz, 3, s. 3-16.
Contemporary periglacial weathering processes of the mountain massifs in the Hornsund area (SW Spitsbergen), Acta Univ. Wratisl. 966, Results of Invest. of Polish Sci. Spitsb. Exp. VI, s. 45-73.

[] Do poprzedniej strony