Historia Zakładu Geomorfologii

/AJ1952.jpg
 
  • Migoń P., 2005, Geomorfologia, [w:] Kierunki badań geograficznych ośrodka wrocławskiego, J. Łoboda, P. Migoń (red.), GAJT, Wrocław, s. 23-40.
  • Poster dotyczący historii i kierunków badań prowadzonych w Zakładzie Geomorfologii przygotowany z okazji 60 lat Instytutu Geografii UWr.
 

  [] Do poprzedniej strony | Aktualizacja: 2016-07-14