Studia w Zakładzie Geomorfologii

Informacje dla kandydatów

  • Zakład Geomorfologii prowadzi, we współpracy z Zakładem Geografii Fizycznej, studia stacjonarne II stopnia (magisterskie) na specjalizacji Geoekologia.
  • Szczegóły dotyczące studiów II stopnia w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego (Opis studiów, Zasady przyjęć, Sylwetka abslowenta) dostępne są tutaj.
  • Plan studiów na specjalizacji Geokologia dostępny jest tutaj (pdf).
  • Profil studiów prowadzonych w Zakładzie Geomorfologii ilustruje m.in. wykaz proponowanych tematów prac dyplomowych (wykaz dostępny jest tutaj).
/ZGeomInfPdf.jpg
[] Do poprzednjej strony