/zgeom_osob/AT.jpg
Andrzej TraczykTytuł naukowy:        dr
Stanowisko:            adiunkt
Pokój:                    313
Telefon:                  71-3752-297
E-mail:                   andrzej.traczyk (at) uwr.edu.pl
Strona www:          http://www.geom.uni.wroc.pl/traczyk/
Specjalizacja naukowa:
Geomorfologia peryglacjalna i glacjalna, zlodowacenia górskie, procesy i osady - pokrywy stokowe, ewolucja środowisk górskich w późnym plejstocenie, rozwój dolin rzecznych w późnym plejstocenie i holocenie, geoarcheologia, techniki badań w geomorfologii, zastosowania GIS w geomorfologii.

Regiony zainteresowań naukowych
:
Sudety, Śląsk, Średniogórze Europejskie, Spistbergen, współczesna strefa peryglacjalna.

Projekty/publikacje:[PDF]  | Konsultacje:[PDF]