/zgeom_osob/AT.jpg
Andrzej TraczykTytuł naukowy: dr
Stanowisko: adiunkt
Pokój: 313
Telefon: 71-3752-297
E-mail: andrzej.traczyk (at) uwr.edu.pl
Strona www: http://www.geom.uni.wroc.pl/traczyk/
Specjalizacja naukowa:
Geomorfologia peryglacjalna i glacjalna, zlodowacenia górskie, procesy i osady - pokrywy stokowe, ewolucja środowisk górskich w późnym plejstocenie, rozwój dolin rzecznych w późnym plejstocenie i holocenie, geoarcheologia, techniki badań w geomorfologii, zastosowania GIS w geomorfologii.
Regiony zainteresowań naukowych:
Sudety, Śląsk, Średniogórze Europejskie, Spistbergen, współczesna strefa peryglacjalna.

Projekty/publikacje:[PDF]  | Konsultacje:[PDF]