Piotr Migoń


Piotr Migoń
Tytuł naukowy:
prof. dr hab.
Stanowisko:
prof., kierownik Zakładu Geomorfologii
Pokój:
317
Telefon:
71-3752-295
E-mail:
piotr.migon (at) uwr.edu.pl

Specjalizacja naukowa:
Geomorfologia strukturalna i rozwój rzeźby terenu w długich skalach czasowych, ze szczególnym uwzględnieniem masywów granitowych; ruchy masowe w obszarach górskich; współczesne zdarzenia ekstremalne; wpływ działalności człowieka na przebieg procesów geomorfologicznych; ochrona i udostępnianie obiektów dziedzictwa geologicznego
Regiony zainteresowań naukowych:
Sudety, Dolny Śląsk, Masyw Czeski, Wielka Brytania, Portugalia, regiony pustynne świata
Projekty/publikacje:
[PDF]
Konsulatcje:
[PDF]