Aleksandra Michniewicz
Aleksandra Michniewicz
Tytuł naukowy: mgr
Stanowisko: doktorantka
Pokój: 314
Telefon: 71-375-2275
E-mail: aleksandra.michniewicz (at) uwr.edu.pl
WWW: -
Specjalizacja naukowa: Geomorfologia strukturalna (temat rozprawy: Litologiczne i strukturalne uwarunkowania form skałkowych w Sudetach Zachodnich)
Regiony zainteresowań naukowych: Sudety, Spistbergen
Projekty/publikacje: [PDF]
Konsultacje [PDF]