/zgeom_osob/AKrz2.jpg
Alicja KrzemińskaTytuł naukowy:       dr hab.
Stanowisko:           adiunkt
Pokój:                   310
Telefon:                 71-375-2243
E-mail:                  alicja.krzeminska (at) uwr.edu.pl
Strona www:          -
Specjalizacja naukowa:
  • Hydrologia, hydrogeologia i ochrona wód.
  • Hydrochemia, hydrogeochemia i migracja zanieczyszczeń.
  • Bioindykacja skażeń środowiska wodnego.
  • Ochrona przeciwpowodziowa (poldery).
  • Inżynieria i kształtowanie środowiska.
  • Ocena hydromorfologiczna rzek - zagadnienia metodyczne.
  • Waloryzacja krajobrazu na terenach zdegradowanych.
  • Rewitalizacja i rewaloryzacja obszarów pokopalnianych i poprzemysłowych.

Regiony zainteresowań naukowych:
Sudety, Śląsk, Średniogórze Europejskie, Spistbergen, współczesna strefa peryglacjalna.

Projekty/publikacje: [PDF]  | Konsultacje: [PDF]