Alicja Krzemińska


/zgeom_osob/AKrz2.jpg
Tytuł naukowy:
dr hab.
Stanowisko:
adiunkt
Pokój:
310
Telefon:
71-375-2243
E-mail:
alicja.krzeminska (at) uwr.edu.pl
Strona www:
 

Specjalizacja naukowa:
  • Hydrologia, hydrogeologia i ochrona wód.
  • Hydrochemia, hydrogeochemia i migracja zanieczyszczeń.
  • Bioindykacja skażeń środowiska wodnego.
  • Ochrona przeciwpowodziowa (poldery).
  • Inżynieria i kształtowanie środowiska.
  • Ocena hydromorfologiczna rzek - zagadnienia metodyczne.
  • Waloryzacja krajobrazu na terenach zdegradowanych.
  • Rewitalizacja i rewaloryzacja obszarów pokopalnianych i poprzemysłowych.
Regiony zainteresowań naukowych:
 
Projekty/publikacje:
[PDF]
Konsultacje