Tydzień Geommorfologii 2020 r. w ZGeom

Tydzień Geomorfologii

2-8 marca 2020 r.


Idea

"W trakcie pierwszego posiedzenia IAG Council Meeting, które odbyło się 19 września 2019 r., podczas regionalnej konferencji w Atenach, podjęto decyzję o organizacji «Tygodnia geomorfologii» w pierwszym tygodniu marca każdego roku. W tygodniu tym mają być promowane konkretne działania związane z geomorfologią, zarówno na poziomie IAG jak i krajowych stowarzyszeń geomorfologów. Pierwszy taki tydzień ma zostać zainicjowany w bieżącym roku, w dniach 2-8 marca."
(źródło: Zarząd Główny Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich - Małgorzata Mazurek, 2020-01-20)

Co to jest i czym się zajmuje geomorfologia?

Geomorfologia jest wyspecjalizowaną dyscypliną w ramach nauk o Ziemi, a jej przedmiotem zainteresowania są formy ukształtowania terenu, od wielkich form kontynentalnych i łańcuchów górskich po drobne formy rzeźby, a także procesy
odpowiedzialne za powstanie tych form.

Program wrocławskiego Tygodnia Geomorfologii

  • Szczegółowy program dostępny jest tutaj (pdf)
  • Bieżące informacje na temat Tygodnia Geomorfologii można śledzić na FB ZGeom

Polecane strony


Utw.: 2020-01-26 | Ostatnie zmiany: 2020-03-01
Tydzień Geommorfologii 2020 r. w ZGeom