Dzień Geomorfologa - Albertiana

W 2004 r. powstał pomysł (inicjatorem był niżej podpisany), aby 15 listopada, w dzień wspomnienia św. Alberta (patron studiujących nauki o Ziemi), obchodzić Dzień Geomorfologa. Spotkania te, zwane również Albertianami, mają zazwyczaj charakter dwudniowej wycieczki terenowej, w której trakcie zwiedzane są różne zakątki Dolnego Śląska. Tradycją spotkań stał się wydawany na tę okoliczność Biuletyn Dnia Geomorfologa. Wieczorne spotkania w czasie DG przy regionalnych specjałach, poprzedzone sesją z prezentacjami popularnonaukowymi, zazwyczaj o geomorfologii okolicy, ciekawostki z podróży itp. W ostatnich latach wieczory wzbogacają również konkursy, kwizy, ... więcej informacji dostarczy lektura naszego Biuletynu.
Andrzej Traczyk

Biuletyny Dnia Geomorfologa (pdf)

1/2004
2/2005
3/2006
4/2007
5/2008
1DG2004s.jpg
2DG2005s.jpg
/bdg/3DG2006s.jpg
/bdg/4DG2007s.jpg
5DG2008s.jpg
6/2009
7/2010
8/2011
9/2012
10/2013
6DG2009s.jpg
7DG2010s.jpg
8DG2011s.jpg
9DG2012s.jpg
10DG2013s.jpg
11/2014
12/2015
 13/2016
 14/2017
 15/2018
11DG2014s.jpg
12DG2015s.jpg
13Dg 2016
 /bdg/14DG2017s.jpg
 /bdg/15DG2018s.jpg
16/2019
 
 
 
 
16DG2019s.jpg
 
 
 
 

Prezentacje, relacje i inne materiały związane z Albertianami


[] Do poprzedniej strony
2019-12-06