Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 1 kwietnia 1999 r. zmarł
ś.p.
Prof. dr hab. Alfred Jahn
Prof. dr hab. A. Jahn (1915-1999)
Urodzony 22 kwietnia 1915 roku we Lwowie, geograf i badacz polarny, wybitny uczony o światowej sławie, emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego i jego wieloletni rektor, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, doktor honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, były dyrektor Instytutu Geograficznego i kierownik Zakładu Geomorfologii, członek Komitetu Nauk Geograficznych, Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich, Komitetu Badań Czwartorzędu i Komitetu Badań Polarnych PAN; organizator i uczestnik wypraw polarnych na Grenlandię, Spitsbergen, Alaskę i Syberię; były prezes i członek honorowy Polskiego Towarzystwa Geograficznego, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego i wielu innych krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych; redaktor "Czasopisma Geograficznego"; przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Panoramy Racławickiej. Honorowy Obywatel Wrocławia, laureat Nagrody Państwowej, Nagrody m. Wrocławia i Nagrody Prasy Dolnośląskiej. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Sztandaru Pracy I kl. i innymi odznaczeniami państwowymi i regionalnymi. Nauka polska i Uniwersytet Wrocławski tracą w osobie Profesora wybitnego uczonego i organizatora badań bez reszty oddanego nauce, a społeczność akademicka i środowisko geografów wielkiego Mistrza i Nauczyciela, Człowieka prawego i szlachetnego, gorącego patriotę.
Rektor i Senat Uniwersytetu Wrocławskiego
Dziekan i Rada Wydziału Nauk Przyrodniczych
Dyrektor i pracownicy Instytutu Geograficzneg
 

Wspomnienie o ś.p. dr Andrzeju Martinim
Dr Andrzej Martini (1940-1998)14 grudnia 1998 r. zmarł nagle w Koszalinie nasz Kolega Dr Andrzej Martini. Andrzej urodził się 16 sierpnia 1940 r. w Dublanach k. Lwowa. Od 1945 r. mieszkał we Wrocławiu, w latach 1958-1963 studiował geografię na Uniwersytecie Wrocławskim, na którym doktoryzował się w 1977 r. u prof. dr hab. Alfreda Jahna. Od 1963 r. pracował w Instytucie Geograficznym UWr. kolejno na stanowiskach asystenta, starszego asystenta i adiunkta w Zakładzie Geomorfologii. W 1996 r. przeniósł się do Koszalina, podejmując pracę naukową i dydaktyczną na tamtejszej politechnice.W ciągu ponad trzydziestu lat pracy na Uniwersytecie Wrocławskim dał się poznać jako utalentowany pracownik naukowy i wykładowca z cenionym w świecie dorobkiem w zakresie geomorfologii eksperymentalnej i peryglacjalnej. Uczestniczył w wyprawach polarnych na Spitsbergen. Był  powszechnie lubiany przez kolegów, a zwłaszcza przez studentów, dla których prowadził wykłady monograficzne oraz  ćwiczenia terenowe i wycieczki naukowe w Tatry i Sudety.
J. Cz.

Publikacje A. Martiniego| Nota biograficzna | Wspomnienie w Piśmie Politechn. Koszalińskiej
Andrzej Martini (1940-1998) / Jerzy Pereyma // Biuletyn Polarny. - Nr 7 (1999), s. 62-63.
 
Wspomnienie o ś.p. dr Henryku Chmalu
Henryk Chmal (1948-2018)
Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 21 czerwca 2018 roku odszedł od nas po ciężkiej chorobie, w wieku 69 lat

Dr Henryk Chmal


Geomorfolog. Starszy wykładowca w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego. Badacz Sudetów, Śląska i Spitsbergenu. Człowiek dociekliwy i krytyczny wobec świata. Wychowawca kilku pokoleń studentów

Postać nietuzinkowa, której nigdy nie zapomnimy

Małżonce i Najbliższym Zmarłego
wyrazy szczerego współczucia składają

Dziekani i Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska oraz społeczność akademicka Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego

 
Wspomnienie o ś.p. dr Januszu Czerwińskim
J. Czerwiński (1936-2018)
Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 30 listopada 2018 roku w wieku 82 lat zmarł nagle

Dr Janusz Czerwiński


wieloletni nauczyciel akademicki w Zakładzie Geomorfologii
Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego,
wychowawca wielu pokoleń studentów, autor podręczników akademickich i przewodników turystycznych, wybitny znawca Dolnego Śląska, działacz ruchu akademickiego.
Odszedł nasz Przyjaciel, człowiek rozległych horyzontów i wielkiej wiedzy,
zawsze serdecznie odnoszący się do współpracowników i studentów.
Będzie nam go bardzo brakować.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego
wyrazy szczerego współczucia składają
Rektor i Senat Uniwersytetu Wrocławskiego
Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
koleżanki i koledzy z Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego

[Aktualizacja: 2019-02-12]