Kontakt

Dane adresowe:

Zakład Geomorfologii
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
Uniwersytet Wrocławski
pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław
Fax: (071) 34-351-84

Lokalizacja Zakładu Geomorfologii:

Zakład Geomorfologii mieści się w Gmachu Głównym Uniwersytetu Wrocławskiego przy placu Uniwersyteckim 1.
Wejście główne  (cesarskie) w przyziemu Wieży Matematycznej. Schodami na III piętro i dalej w lewo do IGRR.