Informacje o Zakładzie Geomorfologii IGRR UWr


Śnieżka (Karkonosze)
 
 
 
 
 

Główne kierunki badań:

 • Rozwój rzeźby Sudetów w trzeciorzędzie i czwartorzędzie.
 • Zjawiska i struktury peryglacjalne.
 • Rozwój rzeźby granitowej.
 • Współczesne procesy rzeźbotwórcze w obszarach górskich Sudetów, Spitsbergenu.
 • Stratygrafia plejstocenu i holocenu Dolnego Śląska.
 • Rzeźba glacjalna i peryglacjalna średniogórza europejskiego, Tatr i Spitsbergenu.
 • Modele geosystemów górskich: ich struktury i funkcje.

Pracownia Badań Krajobrazu:

W 2017 r. w ramach Zakładu Geomorfologii powołana została Pracownia Badań Krajobrazu. Kierownikiem Pracowni jest dr Agnieszka Latocha. Więcej na temat Pracowni na stronach IGRR tutaj.

Konferencje:

 • Czynnik strukturalny w rozwoju stoku, II Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej, Zakład Geomorfologii, Komisja Geomorfologii Strukturalnej Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich, Sokołowsko, 11-13.05.2011.
 • VI Warsztaty Młodych Geomorfologów, SGP, Zakład Geomorfologii IGRR, Sokołowsko, 9-11.05.2011.
 • Geomorfologia Sudetów - Stan badań i perspektywy, Sokołowsko, 16-17.10.2008.
 • Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym, V Warsztaty Terenowe, Lądek-Zdrój, 5-7.05.2006.
 • Środowiska górskie - ewolucja rzeźby, VI Zjazd Geomorfologów Polskich, Jelenia Góra, 11-14.09.2002.
 • Stokowy system wietrzeniowo-depozycyjny w obszarach górskich, Warsztaty terenowe, Karpacz - Sobótka, 09.06-12.06.1999.
 • Glaciation of the European Mid-Mountains - in 100th Anniversary of Joseph Partsch work, Dept. of Geomorphology Geographical Institute UWr. & Commission of Earth Sciences PAS, Wrocław Branch, Szklarska Poręba, October 7-9, 1994.
  • Publikacja: Vergletscherungen in europäischen Mittelgebirgen Glaciations in European Highlands. Vorträge des Joseph-Partsch-Kolloquiums 1994 , Eds.: A. Kostrzewski, H. Hagedorn, Zeitschrift für Geomorphologie, Supplementbände 113.
 • Morfologia gór średnich, II Zjazd Geomorfologów Polskich, Lądek-Zdrój, 4-7.10.1993. Publikacje:
  • II Zjazd Geomorfologów Polskich „Morfologia gór średnich”, Streszczenia referatów i przewodnik wycieczkowy, H. Chmal, A. Traczyk,  M. Pulinowa (red.).
  • Witt A., 1993, II Zjazd Geomorfologów Polskich, Lądek Zdrój, 4-7 X 1993 r. Przegląd Geograficzny, t. LXV, z. 3-4, s. 500-501.
Uwaga: materiały z konferencji, galerie zdjęć itp. dostępne są tutaj.

Inne imprezy:

 • Cykl prelekcji zorganizowany przez Zakład Geomorfologii IG UWr z okazji Międzynarodowego Roku Gór - "Góry - przyroda i człowiek" oraz "Karkonosze okiem geografa" (pdf).

[Aktualizacja: 2021-02-06]