Informacje o Zakładzie Geomorfologii IGRR UWr

/sniezka.jpgGłówne kierunki badań:

 • Rozwój rzeźby Sudetów w trzeciorzędzie i czwartorzędzie.
 • Zjawiska i struktury peryglacjalne.
 • Rozwój rzeźby granitowej.
 • Współczesne procesy rzeźbotwórcze w obszarach górskich Sudetów, Spitsbergenu.
 • Stratygrafia plejstocenu i holocenu Dolnego Śląska.
 • Rzeźba glacjalna i peryglacjalna średniogórza europejskiego, Tatr i Spitsbergenu.
 • Modele geosystemów górskich: ich struktury i funkcje.

Pracownia Badań Krajobrazu

W 2017 r. w ramach Zakładu Geomorfologii powołana została Pracownia Badań Krajobrazu.
Kierownikiem Pracowni jest dr Agnieszka Latocha.
Więcej na temat Pracowni na stronach IGRR (tutaj).

Konferencje (zorganizowane od 1993 roku)

 • Morfologia gór średnich, II Zjazd Geomorfologów Polskich (2nd Congress of Polish Geomorphologists) Lądek Zdrój, 4-7 października 1993. Publikacje:
   - II Zjazd Geomorfologów Polskich "Morfologia gór średnich"; Streszczenia referatów i przewodnik wycieczkowy, Henryk Chmal, Andrzej Traczyk (red.)
   - Witt A., 1993, II Zjazd Geomorfologów Polskich, Lądek Zdrój, 4-7 X 1993 r. Przegląd Geograficzny, t. LXV, z. 3-4, s. 500-501.
 • Glaciation of the European Mid-Mountains - in 100th Anniversary of Joseph Partsch work , Dept. of Geomorphology Geographical Institute UWr. & Commission of Earth Sciences PAS, Wrocław Branch, Szklarska Poręba, October 7-9, 1994.
  Publikacja: Vergletscherungen in europäischen Mittelgebirgen Glaciations in European Highlands. Vorträge des Joseph-Partsch-Kolloquiums 1994 , Eds.: Kostrzewski, Andrzej; Hagedorn, Horst., Zeitschrift für Geomorphologie, Supplementbände 113.
  [Galeria zdjęć z konferencji  Więcej nt. konferencji]
 • Stokowy system wietrzeniowo-depozycyjny w obszarach górskich, Warsztaty terenowe, Karpacz - Sobótka; 09.06-12.06.1999.
 • Środowiska górskie - ewolucja rzeźby, VI Zjazd Geomorfologów Polskich, Jelenia Góra, 11-14.IX.2002.
  [Przewodnik wycieczkowy (pdf) | Materiały pozjazdowe: zdjęcia (wycieczki terenowe)]
 • Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym, V Warsztaty Terenowe, Lądek Zdrój 2006.
 • Geomorfologia Sudetów - Stan badań i perspektywy, Sokołowsko, 16-17.10.2008 [do stron Konferencji].
  Publikacja: Streszczenia wystąpień + przewodnik sesji terenowej (pdf)
 • VI Warsztaty Młodych Geomorfologów, 9–11 maja 2011 r., Sokołowsko w Górach Kamiennych, SGP, Zakład Geomorfologii IGRR.
 • Czynnik strukturalny w rozwoju stoku, II Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej, 11-13 maja 2011 r. Sokołowsko w Górach Kamiennych, Zakład Geomorfologii oraz Komisja Geomorfologii Strukturalnej Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich.

Inne imprezy:

 • Cykl prelekcji zorganizowany przez Zakład Geomorfologii IG UWr z okazji Międzynarodowego Roku Gór - "Góry - przyroda i człowiek" oraz "Karkonosze okiem geografa" (pdf).
2017-02-14