Informacje o serwisie Zakładu Geomorfologii IGRR UWr

Serwis Zakładu Geomorfologii działa już od 1998 roku! 
Internet w ZGeom:

Zakład Geomorfologii utrzymuje/nadzoruje:
Opracowanie:
  • Strony www Zakładu Geomorfologii oraz Stacji Polarnej administrowane są przez Andrzeja Traczyka
  • Strony Pracowni Badań Krajobrazu - Agnieszka Latocha (administracja Kacper Jancewicz)
  • Uwagi i komentarze dotyczące stron www ZGeom proszę kierować na adresy administratorów stron
Zmiany: